Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gro Holstad ansatt som organisasjonssjef i NIF sentralt

Gro_612.jpg
Gro Holstad er ansatt som organisasjonssjef i NIF.

Gro Holstad (56) har takket ja til stillingen som organisasjonssjef NIF sentralt. Hun har siden 2014 vært generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Før det kom hun fra stillingen som assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet hvor hun var i 12 år. Gro kjenner idretten god da hun både har vært ansatt og hatt styreverv i Bedriftsidrettsforbundet i mange år. Hun har også bidratt i utvalg oppnevnt av NIF og samarbeidet med særforbund og idrettskretser.

 

I stillingen vil Gro Holstad ha et hovedansvar for å koordinere idrettskretsenes kjernevirksomhet og aktiviteter slik at idrettskretsenes tilbud tilfredsstiller idrettslagenes behov og at idrettens mål utføres koordinert og ressursoptimalt. Organisasjonssjefen vil også være sentral med tanke på utvikling av idrettskretsene fremover. Videre skal stillingen ivareta og behandle organisasjonsspørsmål, inkl. henvendelser som kommer fra særforbundene og sørge for at de blir fulgt godt opp. Organisasjonssjefen skal være ansvarlig for møtearenaer som gjelder idrettskretser og særforbund, som for eksempel møter med idrettskretsenes organisasjonssjefer og særforbundenes generalsekretærer. Hun vil være en del av NIFs ledergruppe og rapportere til generalsekretæren.  

- Jeg er meget glad for muligheten til å komme tilbake til norsk idrett, og ser frem til å jobbe sammen med ansatte og tillitsvalgte i blant annet idrettskretser og særforbund, sier Gro Holstad. Det er satt i gang et meget spennende arbeid med å styrke norsk idrett, og jeg håper jeg kan bidra inn i arbeidet på en god måte. Jeg har erfaring med tilsvarende, blant annet i dagens stilling der vi har igangsatt prosesser med fokus på å styrke organisasjonen både regionalt og nasjonalt, styrke samhandlingen og bidra til at den står rustet for fremtidens behov. Alt til beste for de vi representerer. Dette vil være nyttige erfaringer å ta med seg inn i denne stillingen. Jeg gleder meg til å kunne bidra sammen med resten av idretten på dette feltet.

Generalsekretær Karen Kvalevåg er glad for å kunne presentere Gro Holstad som Organisasjonssjef NIF sentralt.

- Denne stillingen skal ivareta oppgaver og deler av organisasjonen som er avgjørende for at norsk idrett skal nå sine mål, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund. Stillingen har vært ønsket av mange i organisasjonen og den vil bidra til at norsk idrett kan stå sterkere, mer koordinert og samlet fremover. Vi hadde mange kvalifiserte søkere, og jeg er glad for at vi nå kan ønske velkommen en dyktig og erfaren leder som kjenner idrettsorganisasjonen godt.

Gro Holstad tiltrer stillingen høsten 2019. Eksakt dato er ikke helt avklart.

Motta nyhetsbrev