Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjennombrudd for likestilling i European Olympic Committees etter norsk initiativ

EOC 2_612.jpg

Etter et skriftlig forslag fra Norge og Finland, endret generalforsamlingen i European Olympic Committees (EOC) sine vedtekter for å sikre bedre kjønnsbalanse i organisasjonens styre.

 

50 nasjonale olympiske komiteer fra Europa er samlet under EOCs 48 generalforsamling i Warsawa 25. og 26. oktober.

I dag er kun to av 16 styremedlemmer i EOC kvinner.

I forkant av generalforsamlingen sendte Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og den finske olympiske komiteen inn et endringsforslag for å sikre bedre kjønnsbalanse i EOCs styre. I utgangspunktet ble ikke forslaget foreslått inntatt i EOCs vedtekter, men ble etter en debatt enstemmig vedtatt.

-Likestilling er en grunnleggende pilar med tanke på godt styresett. Det er veldig hyggelig at vi klarte å få med oss de andre nasjonale olympiske komiteene på å endre EOCs vedtekter, slik at vi kan få bedret kjønnsbalansen i organisasjonens styre. I neste runde vil dette kunne danne presedens for arbeidet med likestilling i alle de europeiske nasjonale olympiske komiteene. Norges idrettsforbund skal ha en sterk stemme i internasjonale idrettsorganisasjoner, uttaler Idrettspresident Berit Kjøll.

IOC kommuniserer klare forventninger om likestilling

IOC-president Thomas Bach var i sin hilsningstale til generalforsamlingen tydelig på hvor viktig likestilling er for kredibiliteten til den Olympiske bevegelse

-Det er svært viktig at IOC går foran og kommuniserer klare forventninger om likestilling i internasjonale idrettsorganisasjoner. Vi er også svært glad for det gode samarbeidet vi har hatt med den finske olympiske komité i denne saken, og den aktive støtten vi fikk fra en rekke andre nasjoner, herunder Storbritannia og Nederland. Med dette vedtaket har EOC vist en positiv endringsvilje, avslutter Idrettspresidenten.

Les mer om EOC her. 

Les mer om NIFs internasjonale ambisjoner her. 

Les mer om IOCs anbefalinger knyttet til likestilling her.