Får dere ut potensialet i klubben?

Har medlemmer og tillitsvalgte i din klubb god nok felles forståelse for hva klubben skal tilby, hvilken klubb dere skal være og hva som er klubbens ambisjon? Dersom det mangler slike grunnleggende avklaringer, kan medlemmene oppleve mindre klubbfølelse og de er mindre villig til å engasjere seg i klubben. I så fall bør din klubb vurdere «Klubbutvikling» - et gratis tilbud fra din idrettskrets eller særforbund.

Klubbutvikling er alt som gjøres for å utvikle klubben til en enda bedre klubb på både kort og lang sikt.
- Gjennom vårt klubbutviklingskonsept får klubben kartlagt hva de er gode på. De vil også oppdage og bli mer bevisste på hva som er de viktigste utfordringene klubbene står overfor. I prosessen blir klubbene ofte enda bedre på det de allerede er gode på, men også bedre på å håndtere områder som de sliter med, sier Torkell Seppola, rådgiver for kompetanseutvikling i NIF.

Han sier det alltid kommer frem elementer i en klubbutviklingsprosess som klubbledelsen eller styret ikke visste.
- I mange klubber er det ofte slik at det er de som roper høyest som blir prioritert. I en klubbutviklingsprosess innhenter vi erfaringer og opplevelser fra mange flere og det gjennomføres en dialog med medlemmene. Da kommer det alltid frem ting som styret ikke er klar over, og som ofte prioriteres annerledes i etterkant, sier Seppola, og legger til:

- Målene med klubbutviklingen i hver klubb defineres alltid ut fra klubbens egen hverdag og hva de selv ønsker å få til. Vi ser at flere klubber ønsker å bli bedre organisert og drive på en god måte. Dette gjøres blant annet ved at de frivilliges kompetanse brukes mer riktig. Frivillige vil gjerne bruke tiden på å tilrettelegge for god aktivitet for medlemmene. Dette er i tråd med det idretten skal skape, nemlig «idrettsglede for alle».

Idrettslag som gjennomfører en klubbutviklingsprosess vil få mer innsikt i disse forholdene i egen klubb:

  1. Hva fungerer godt og hva er folk fornøyd med?
  2. Hva mener medlemmene kan bli enda bedre?
  3. Ideer og forslag som kan gjøres for at klubben skal bli bedre
  4. Etablere og følge opp en plan for hvordan klubben kan oppnå forbedringer de ønsker

Torkell Seppola sier klubber som stiller seg disse spørsmålene ofte får effektive resultater både på kort og lang sikt.
- Vi ser ofte at den daglige klubbdriften blir mer effektiv og man klarer å fordele arbeidsoppgavene på flere personer. Vi ser at det blir bedre kommunikasjon internt i klubbene og på tvers av idretter og grener, bedre felles planlegging som gjør overganger mellom sommer- og vinteraktiviteter bedre for medlemmene når det gjelder treningstider. Noen klubber oppnår bedre utnyttelse av utstyr og kapasitet, sier Seppola.

Tettere dialog med sentralleddet
Han trekker også frem en annet viktig faktor.
- Avstanden mellom en klubb og et sentralledd i norsk idrett kan for mange virke stor, men gjennom klubbutvikling bygges det gode relasjoner og klubbene får en mye tettere dialog med idrettskretsene og særforbundene eller særkretsene som de er tilsluttet.

Ta kontakt med din idrettskrets eller særforbund
Motivasjonen til å jobbe med utvikling skapes av at klubbene selv definerer egne behov og bestemmer hvordan de skal håndtere behovene. Utgangspunktet for en klubbutviklingsprosess er alltid klubben selv og deres egen hverdag med aktuelle utfordringer. Vi anbefaler at mange av klubbens medlemmer involveres i prosessen.
- Særforbund, idrettskretser og idrettsforbundet samarbeider om støtte og kompetanse til idrettslag som ønsker å utvikle seg videre. Vi har dyktige veiledere, verktøy og metoder som skaper positiv utvikling i klubben.

Ta kontakt med ditt særforbund eller din idrettskrets for hjelp til å utvikle din klubb enda mer.

Her ser du hvordan vi samarbeider om klubbutvikling.

Sjekk via Bedre Klubb om din klubb har kontroll på grunnleggende formelle krav.