Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dialog med tre statsråder om idrettens samfunnsrolle

Suppemøte.jpg
Idrettspresidenten og NIF inviterte tre statsråder til suppemøte for å diskutere idrettens samfunnsrolle. Fra venstre toppidrettssjef, Tore Øvrebø, 1. visepresident i idrettsstyret, Vibecke Sørensen, kulturminister Trine Skei Grande, helse- og omsorgsminister Bent Høie, idrettspresident Berit Kjøll, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg og 2. visepresident i idrettsstyret Johan Olav Koss. Foto: Magnus Sverdrup, NIF

NIF hadde tirsdag 26. november invitert tre statsråder til et dialogmøte om idrettens samfunnsrolle. Kulturminister Trine Skei Grande, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsker et samarbeid med idretten på flere områder.

 

Skole, helse og integrering

Norges idrettsforbund reprentert ved idrettspresident Berit Kjøll, 1. visepresident Vibecke Sørensen, 2 visepresident Johann Olav Koss og generalsekretær Karen Kvalevåg, hadde gode diskusjoner med de tre statsrådene om hvordan idretten kan ta en enda sterkere samfunnsposisjon, og hvordan regjeringen og idretten kan samarbeide for å få ned kostnadene ved deltakelse i idretten.

- Vi fikk meget gode og interessante innspill på hvordan idretten kan samarbeide med offentlige myndigheter for å nå felles mål knyttet til idrett og skole, samfunnets helseutfordringer og integrering av minoritetsgrupper. Dette er utfordringer som krever at gode krefter finner hverandre og samarbeider, og vi i idretten er motivert for å være en del av løsningen, sier idrettspresident Berit Kjøll.

NIF ble blant annet invitert til å bidra i Kunnskapsdepartementets arbeid med en ny rammeplan for Skolefritidsordningen (SFO) og til å tilrettelegge for at idrettslag kan ta en rolle i forbindelse med introduksjonsprogrammene for nyankomne innvandrere.

- Som landets største frivillige organisasjon, er det naturlig at vi gjennom den daglige aktiviteten i over 11000 idrettslag ønsker å bidra aktivt til en positiv samfunnsutvikling med trygge og inkluderende lokalsamfunn med gode aktivitetstilbud. Jeg opplever at regjeringen anerkjenner idrettens rolle i så måte, understreker Kjøll.

Økonomi som barriere

NIF har som et av sine hovedmål å få ned de økonomiske barrierene for deltakelse i organisert idrettsaktivitet.

- Dette var et sentralt tema i vår samtale med de tre statsrådene. Det er gledelig å registrere at regjeringen og idretten har et felles mål om å få ned kostnadene for å delta i idretten. Dette er en utfordring som kun kan løses ved at vi i idretten bruker våre virkemidler og ved at offentlige myndigheter bruker sine virkemidler, uttaler generalsekretær Karen Kvalevåg.

I regjeringens arbeid med å lage gode løsninger og modeller for fritidskortet, er det et ønske at NIF bidrar med innsikt, erfaring og kompetanse.

- Vi vil svært gjerne bidra til at ordningen med fritidskortet blir best mulig. Utgangpunktet vårt er at ordningen må ha en solid finansiering, være enkel å anvende og den må i størst mulig grad basere seg på lokale behov og erfaringer. Fritidskortet kan være et svært viktig virkemiddel for å sikre at flest mulig barn og ungdom kan delta i organiserte fritidsaktiviteter, avslutter Kvalevåg.