Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det bygges idrettsanlegg som aldri før!

1465_Curling2 _612.jpg

Idrettslagene bygger flest idrettsanlegg, men det offentlige bygger de dyreste. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen for 2018 viser at Norsk Tipping genererte 3 185 millioner kroner til idrettsformål i 2018.

 

Nå foreligger rapporten Spillemidler til idrettsanlegg 2018 som NIF utgir sammen med Kulturdepartementet. Statistikk og data gjeldende idrettsanlegg i Norge og tilskuddsordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er ofte etterspurt.

Hovedfunnene fra Anleggsrapporten 2018:

  1. Det ble fremmet 3 404 spillemiddelsøknader i 2018. Anleggskategoriene med flest søknader er mindre utendørsanlegg, fotballanlegg, idrettshus og idrettshaller.

  2. Det gis mest i tilskudd til anlegg som i hovedsak brukes av den organiserte idretten. Det er samtidig stor vekst i tildelingene til anlegg som i hovedsak brukes til egenorganisert aktivitet. Fra 2016 til 2018 har samlet tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet økt med 45%. Tilskuddet til idrettsanlegg har økt med 8% i samme periode.

  3. Godkjent søknadsbeløp er 4 920 millioner kroner. Dette er en økning på 453 millioner kroner.

  4. Idrettshaller, fotballanlegg og svømmeanlegg utgjør til sammen mer enn to tredjedeler av det totale søknadsbeløpet.

  5. De fleste typer anlegg godkjennes for tilskudd på mellom en fjerdedel og en tredjedel av investeringskostnadene. Generelt oppnår mindre kostnadskrevende anlegg å få et større tilskudd relativt til kostnadene, enn store og kostnadskrevende anlegg.

  6. Gjennomsnittlig ventetid på utbetaling av spillemidler er uendret, og er i gjennomsnitt 2,4 år. Etterslepet er økt med 332 millioner kroner fra 2017. Ventetiden på utbetaling av spillemidler varierer mellom de forskjellige anleggstypene. Det er eksempelvis betydelig kortere ventetid på utbetaling av støtte til nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv enn til idrettsanlegg generelt.

  7. Siden 2014 har det offentliges investeringer i anlegg økt vesentlig, og søknader i 2018 viser det høyeste samlede offentlige investeringsbeløpet i perioden. Idrettslagene og andre søkere (friluftslivsorganisasjoner og andre utenfor NIF) står også bak store investeringer i anlegg. Idrettslag bygger generelt flere antall anlegg, men det offentlige står bak de dyreste anleggene.

Last ned hele anleggsrapporten her.