Idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund inviterte særforbund og idrettskretser til strategisamling på Gardermoen. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF
Idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund inviterte særforbund og idrettskretser til strategisamling på Gardermoen. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

140 idrettsledere samlet til strategi-workshop på Gardermoen

I helgen inviterte Norges idrettsforbund til en ledersamling om organisasjonsutvikling for norsk idrett. På samlingen deltok tillitsvalgte og administrative idrettsledere i NIF, særforbund og idrettskretser.

Ledersamlingen hadde tre overordnede temaer; Idrettens plass i samfunnet, samspill og kommunikasjon og hvordan den norske idrettsbevegelsen kan utvikle seg til ikke bare å være verdens beste idrettsnasjon, men også bli verdens beste idrettsorganisasjon.

- Vi i idrettsstyret er stolte av at vi har klart å samle våre fremste idrettsledere til en dialogbasert samling for å diskutere viktige og strategiske veivalg for organisasjonsutvikling i hele idrettsbevegelsen i årene fremover. Samlingen har gitt oss verdifulle innspill som vi tar med oss i det videre strategiarbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

- Norsk idrett er inne i en viktig prosess med modernisering, digitalisering og organisasjonsutvikling som tre viktige bærebjelker. Da er det viktig å finne gode møteplasser hvor vi kan samles for å diskutere hvordan idretten skal leve opp til visjonen, idrettsglede for alle. I helgen har alle fått komme til orde gjennom godt tilrettelagte workshops. Slike samlinger blir derfor viktig i den videre utviklingen av det norske idrettsdemokratiet, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Idrettens rolle i samfunnet

Idrettslederne deltok i arbeidsgrupper hvor de diskuterte to viktige spørsmål: Hvordan ønsker norsk idrett å bli oppfattet i samfunnet, og hvordan kan norsk idrett komme til ønsket posisjon?

- Vi fikk mange gode innspill, og flere understreket betydningen av å leve opp til vår visjon, Idrettsglede for alle. Det handler om å være en moderne, fremoverlent og relevant organisasjon for våre medlemmer, frivillige og øvrige samarbeidspartnere. Da må vi evne å tilpasse oss og være en del av samfunnsutviklingen. Tydelige mål, god kommunikasjon, nøkternhet, og samhandling i hele idrettsbevegelsen er nøkkelfaktorer for å lykkes, sier Kjøll.

Møteplasser og valgprosesser

I denne sesjonen ble Idrettstinget og eventuelle forslag til endringer i gjennomføringen av fremtidige idrettsting diskutert. Dernest ble det en gruppediskusjon om valgprosesser til tillitsverv i idrettsorganisasjonen. En arbeidsgruppe, ledet av organisasjonssjef Gro Holstad i Norges idrettsforbund, vil ta med seg innspillene i det videre arbeidet.

- Etter en runde rundt bordene er det to sentrale inntrykk vi sitter igjen med. Idrettstinget må gi mer plass til idrettspolitikk og de strategisk viktige sakene for norsk idrett. Når det gjelder valgprosesser kom det en rekke gode innspill. Generelt er det et ønske fra idrettsbevegelsen å oppnå en større grad av ryddighet og forutsigbarhet i slike prosesser, sier president i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, som deltar i arbeidsgruppen.

Verdens beste idrettsorganisasjon

Siste sesjon omhandlet hva som skal til for å utvikle den norske idrettsbevegelsen til å bli verdens beste idrettsorganisasjon. Toppidrettssjef Tore Øvrebø innledet og redegjorde for prestasjonskulturen som preger Olympiatoppens arbeid og hvordan denne kulturen har overføringsverdi til den øvrige idrettsorganisasjonen.

-Vi er verdens beste vinteridrettsnasjon, og jeg er sikker på vår organisasjon har mye å lære av Olympiatoppens prestasjonskultur. Det handler om å praktisere verdibasert ledelse, forene alle gode krefter gjennom godt samspill, og skape synergier gjennom vår flotte visjon, verdiene og entusiasmen som kjennetegner vår idrettsbevegelse. Da blir vi uslåelige, avslutter idrettspresident Berit Kjøll.

diskusjonworkshop612.jpg
Ledersamlingen hadde flere tilrettelagte workshops hvor idrettens strategiske veivalg ble diskutert. Fra venste, generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund, organisasjonssjef i Viken idrettskrets, Kathinka Mohn og president i Norges ishockeyforbund, Tage Pettersen. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

KjetilHildeskor_gen.sekfriidrett612.jpg
Hvordan bli verdens beste idrettsorganisasjon? Det var en av oppgavene generalsekretær Kjetil Hildeskor og de andre idrettslederne ble bedt om å svare på under helgens ledersamling på Gardermoen. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

ThorGjermundEriksen_full612.jpg
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen innledet på ledersamlingen og ga noen tips og råd til forsamlingen på hvordan idretten kan styrke sin rolle og posisjon i samfunnet. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF