Den coachende treneren612.jpg

Litteratur

 

Bok 1: Den coachende treneren - om å coache begynnere er skrevet av Frank Abrahamsen og Erlend Gitsøe. Boken tar for seg hvordan man kan være en effektiv, motiverende, og involverende trener for begynnere. Det er lett å koble denne boken til flere av kompetansemålene på Trener 1.

Bok 2: Den coachende treneren - om å coache viderekomne er den andre av tre bøker i serien Den coachende treneren. Bok nummer to omhandler det å være trener for dem som har holdt på noen år, og som etter hvert har funnet ut hvilke idretter de skal fortsette med.

Bok 3: Den coachende treneren - Om å coache unge utøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå er den tredje og siste boken i bokserien. Denne gangen tar forfatterne for seg vesentlige sider av trenergjerningen når man har utøvere som satser. Hva kan du som trener bidra med når utøveren står foran – eller har opplevd – sitt nasjonale eller internasjonale gjennombrudd?

 

Barneidrettstreneren er boken for alle som er opptatt av og interessert i god aktivitet for barn.

Ungdomstreneren er en guide for alle som er opptatt av og interessert i ungdomsidrett. Boka er en samling fagartikler fra syv forfattere og bygger på erfaring og forskning på hvordan en trener på en hensiktsmessig måte kan bidra til å utvikle unge utøvere.