Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norsk idrett delte kunnskap og fikk faglig påfyll i Liverpool

1IMG_9652.jpg
- Det var hyggelig og nyttig med en så stor delegasjon fra Norge, og vi håper det blir enda flere på neste konferanse i Tokyo i 2019, sier sier Erling Rimeslåtten, rådgiver trenerutdanning på Olympiatoppen. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

En solid gjeng fra norsk idrett deltok på den 11. ICCE Global Coach Conference i begynnelsen av august. Vi har samlet trådene fra konferansen og tatt en prat med fagpersoner om arbeidet videre med å utvikle trenere i norsk idrett.

 

- Konferansen ga oss verdifull innsikt i hvilken retning det internasjonale arbeidet med trenerutvikling går. Det er også av stor verdi å kjenne internasjonale eksperter og forskere på ulike temaer, slik at vi vet hvor vi kan henvende oss for å få mer kunnskap som vil hjelpe NIF og særforbundene i arbeidet med å utvikle trenerne i norsk idrett til å bli enda bedre, forteller John Anders Bjørkøy, rådgiver trenerutvikling i NIF.

ICCE har siden oppstarten i 1997 jobbet med å vise vei og støtte utviklingen av trenere internasjonalt. Årets globale trenerkonferanse ble levert i samarbeid med Liverpool John Moores University.

Les mer om the International Council for Coaching Excellence (ICCE) her.

Temaene det ble lagt stor vekt på i Liverpool var trenerutviklere, kvinnelige trenere, paraidrett, nyeste forskning og toppidrett.

- Vi så en tydelig rød tråd på alle områdene, og viktigheten av å bygge gode relasjoner, særlig mellom trener og utøver, men også mellom trenerutvikler og trener, tilføyer Bjørkøy.

Hva er det viktigste dere fant ut knyttet til trenerutvikling?

- For å få gode trenere må vi ha gode trenerutviklere. Dette er kanskje det feltet som har vokst raskest internasjonalt de seneste årene, med et spesielt fokus på hvordan man kan skape gode og effektive læringsarenaer for trenerne. En god trenerutvikler er ikke kun en tidligere trener, utøver eller en som videreformidler fagkunnskap – En god trenerutvikler støtter, utfordrer og utvikler trenerne til å bli enda bedre i sin rolle som trenere. For å få til dette må de være eksperter på læring og hvordan fasilitere læring, forteller Bjørkøy.

Hva med kvinnelige trenere?

- Vi har erfart at det å engasjere flere kvinner til å bli trenere er en global utfordring, og det er foreløpig ingen som fullstendig har knekt koden. Det pågår for tiden mange spennende prosjekter og vi gleder oss til å følge disse og se hvilke resultater de gir, sier Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver trenerutvikling i NIF.

Og legger til:
- Det som er gledelig, er at det er en bred enighet om å forsøke og lære mer om utfordringene knyttet til å engasjere flere kvinnelige trenere, og temaet kommer til å få økt oppmerksomhet i tiden som kommer.

Paraidrett – hva ble lagt frem på dette feltet?

- Det er første gang paraidrett har vært en av hovedtemaene på en ICCE-konferanse, og det er gledelig at temaet var å se på årets program. Først og fremst ble det lagt frem mye forskning som ble presentert, men også beste praksis. Å få innblikk i hvordan stornasjonen Storbritannia jobbet systematisk med «coaching in new contects» mot Paralympics i Rio, inspirerer hvordan vi kan lære av og jobbe mer for å sette fokus på å utvikle gode trenere også på paraidrettsfeltet, sier Rinne.

Hva med trenerutvikling på toppidrettsnivå?

- På toppidrettsfeltet ble viktigheten av tett oppfølging av trenerne for de beste utøverne, og prioritering av ressurser til dette, understreket. Utdanning i form av formelle kurs og seminarer er bare en liten del av de arenaene som gir læring og utvikling for toppidrettstrenere. Det blir spennende å utforske de arenaene der toppidrettstrenerne lærer og utvikler seg på en mest effektiv måte. Her vil det være naturlig å involvere fagavdelingene i Olympiatoppen, Idrettsforbundet, særforbundene og akademia, sier Erling Rimeslåtten, rådgiver trenerutdanning på Olympiatoppen.

- Mange nasjoner jobber godt og systematisk med å utvikle toppidrettstrenerne sine. Det er alltid nyttig å ha kjennskap til gode praksiser og prinsipper, for så å se hva vi kan få til i vår egen kontekst.

Gode trenerutviklere skaper gode trenere

- Konferansen har vært med på å bekrefte at mye av arbeidet med trenerutvikling i norsk idrett går i riktig retning. På enkelte områder er vi faktisk i forkant av utviklingen. Konferansen har også skapt bevissthet rundt områder som fortjener mer fokus, sier Bjørkøy og avslutter med:

- Sammen med særforbundene undersøke videre hva vi kan gjøre for å skape gode trenerutviklere – gode trenere – trygg, sunn og utviklende aktivitet for utøverne.

Tilstede på konferansen: Pelle Kvalsund (NIF), Mari Bjone (NIF), Magnus, Antero Wallinus-Rinne (NIF), John Anders Bjørkøy (NIF), Christian Thue Bjørndal (NIH), Dag André Nilsen (Høgskolen i Innlandet), Marte Bentzen (NIH), Magnhild Medgard (Høgskolen i Innlandet), Erling Rimeslåtten (Olympiatoppen), Anders Thelberg (Golfforbundet) og Frode Jørgensen (Triathlonforbundet).