_L6Y0636.jpg

Verdibasert trenerskap

Gjennom Trenerløypa skal trenerne tilbys gode verktøy for å kunne utføre treneroppdraget sitt effektivt og innenfor norsk idretts verdier og tankesett. Verdibaserte og relasjonsorienterte trenere skal være et sentralt kjennetegn innen norsk idretts trenerutvikling. I Trenerløypa er det uttrykt et ønske om at utøveren er i sentrum og at treneren skal utvikle utøverne ut fra et helhetlig perspektiv. Verdidokumentet «Treneren i norsk idrett» oppsummerer de forventninger norsk idrett har til treneren.

Treneren i norsk idrett

 1. Treneren legger til rette for at utøverne opplever idrettsglede.
 2. Treneren legger til rette for at utøverne utvikler sine forutsetninger på en best mulig måte. 
 3. Treneren er et godt forbilde og representerer idretten på en verdig måte.
 4. Treneren behandler utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering og sosial status – og respekterer utøverens personlige integritet. 
 5. Treneren utvikler utøverne gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring. 
 6. Treneren ivaretar utøvernes helse og sikkerhet i idretten og viser omsorg ved sykdom og skade.
 7. Treneren er lojal overfor idrettens verdier, lover og regler og retningslinjer fra eget idrettslag.
 8. Treneren følger Idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett og Retningslinjer for ungdomsidrett.
 9. Treneren følger idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.
 10. Treneren følger idrettens holdninger til bruk av alkohol og tobakk i idrettslig sammenheng.
 11. Treneren motarbeider all form for bruk av doping.
 12. Treneren følger prinsippet om Fair Play og motarbeider uærlig konkurranse og kampfiksing.
 13. Treneren reagerer mot all form for diskriminering, trakassering, hets og mobbing. 
 14. Treneren respekterer andre trenere, foreldre, dommere og idrettsledere. 
 15. Treneren fremmer ikke egne økonomiske og sportslige interesser på bekostning av utøvernes og/eller idrettens interesser.


  Har du spørsmål, innspill eller ønsker å diskutere NIFs verdiarbeid så ta gjerne kontakt med Håvard B. Øvregård, rådgiver verdiarbeid, havard.ovregard@idrettsforbundet.no