612kontrollutvalg.jpg

Veileder for kontrollutvalg

På alle årsmøter velges det et kontrollutvalg. Kontrollutvalget har en viktig oppgave, og NIF har igangsatt et arbeid for å øke kompetansen blant dem som i dag velges inn i kontrollutvalget.

Norges idrettsforbund har utarbeidet en veileder for kontrollutvalg i idrettslag. Veilederen kan også benyttes av andre organisasjonsledd.

For mer informasjon, se denne siden (under fanen "Regnskap, revisjon og kontrollutvalg - maler og hjelpemidler").