Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spillemidler til utstyr

NIF har i samarbeid med Kulturdepartementet utarbeidet retningslinjer for anvendelse avutstyrsmidlene. Disse er gjengitt nedenfor. Retningslinjene er de samme som i fjor medunntak av at utstyret i år må være kjøpt etter 1. januar 2014..

 

Retningslinjene er som følger:
1. Lag og foreninger inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd.
Klubben må være eier av utstyret. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt
respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i
kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2014.
2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.
3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.
4. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).
6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.
7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr
som:
a. Har lang levetid
b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt
Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr
som ikke er til salgs i Norge.
Det er utarbeidet lister over hvilket utstyr det kan søkes om tilskudd til å kjøpe.4
Denne søknadsrunden omfatter ikke løypemaskiner med tilhørende prepareringsutstyr eller
prepareringsutstyr tilhørende snøscooter eller ATV. Det har vært gjennomført en egen søknadsrunde for dette utstyret.

NB! Det er faktisk kostnad som en må betale for utstyret som skal oppgis i søknaden og ikke veiledende pris. Dette er i tråd med retningslinjenes punkt 7.