Klubbhåndboka - klubbdrift

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

På denne siden finner du en veileder som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

Deler av veilederen foreslår konkret tekst eller en rutine som klubben kan benytte slik den er, og noen steder må klubben gjøre egne avklaringer. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel er det viktig å fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres klubb. Klubben bør sette inn egen logo og bilder fra klubbens aktiviteter. Da vil den bli mer attraktiv å lese og bruke!

Klubbhåndboka bør vedtas og oppdateres av styret slik at det kan gjøres endringer i den når det er behov.

Bruk denne som utgangspunkt: 
Veileder klubbhåndbok oktober 2019.docx

Malene under kan benyttes som et utgangspunkt dersom klubben ikke har laget egne.

Denne sjekklisten kan benyttes i forbindelse med idrettslagets årsmøte, for å sikre at det gjennomføres en god arbeidsprosess med årsmøtet.

denne siden finner du følgende maler som ditt idrettslag kan bruke i forbindelse med årsmøtet:

- Innkalling til årsmøte

- Sakliste årsmøte (IL som følger NIF’s regnskaps og revisjonsbestemmelser)

- Sakliste årsmøte (IL som følger regnskapsloven)

- Kontrollkomiteens beretning 

- Revisors beretning

- Protokoll fra årsmøte (IL som følger NIF’s regnskaps og revisjonsbestemmelser)

- Protokoll fra årsmøte (IL som følger regnskapsloven)

Disse kan benyttes i idrettslaget dersom dere ikke har egne:

Midlertidig treneravtale

Det er laget noen felles retningslinjer som er retningsgivende for alle medlemmer i norsk idrett.

Klubben bør ha gode normer for hvordan man håndterer eller praktiserer viktige saker i klubben Under er eksempler på retningslinjer for noen områder som det kan være lurt å ha tydelige beskrivelser som forteller hvordan vi jobber. Bruk gjerne disse eksemplene som ideer når din klubb skal lage og vedta egne retningslinjer.