Hva er satsene for VO-midler?

Satsene for VO-midler er 110 kroner pr kurstime med lærer

ISF fastsetter satsene ut ifra de tildelte midler fra HK-dir. Hvor stor potten fra HK-dir er, beregnes ut ifra de to foregående års totale antall kurstimer.

Støtte pr kurstime med lærer er:

  • 110 kroner pr time teori med lærer
  • 110 kroner pr time praksis med lærer

Dette forutsetter at kursmalen som benyttes er VO-godkjent.