Hva er satsene for VO-midler?

I 2022 er det 110 kroner pr time med lærer og 70 kroner pr time uten lærer.

ISF fastsetter satsene ut ifra de tildelte midler fra HK-dir. Hvor stor potten fra HK-dir er, beregnes ut ifra de to foregående års totale antall kurstimer.

Støtte pr kurstime for 2022 er:

  • 110 kroner per time med lærer
  • 70 kroner per time uten lærer

Dette forutsetter at kursmalen som benyttes er VO-godkjent.