Hvordan får idrettslaget VO-midler?

Hvordan får et idrettslag eller en særkrets VO-midler basert på en mal som særforbundet har opprettet i Idrettskurs?

VO-midler utbetales til det organisasjonsleddet som står som kursarrangør. Dette forutsetter at malen som kurset bygger på er VO-godkjent. ISF sentralt utbetaler midlene direkte til kursarrangør.