Når utbetales VO-midler?

Idrettens Regnskapskontor (IRK) foretar utbetalinger fire ganger i året. Dette forutsetter at kurset er låst i Idrettskurs.