Hvilke type kurs gir VO- og Post 3-midler?

Her ser du hvilke typer kurs som gir Vo- og Post 3-midler. Det er noe ulikt.

Type kurs

VO-godkjente kurs

Post 3- godkjente kurs

Trenerutvikling

-          Trenerløypen

-          Instruktør/hjelpetrenerkurs

-          Aktivitetslederkurs

Ja

Ja

Ledelsesutvikling

-          Lederkurs på alle nivå

-          Lederkurs for ungdom

-          Utdanning yngre ledere

Ja

Ja

Aktivitetsutvikling

-          Dommerkurs

-          Arrangementskurs

-          Førstehjelpskurs

-          Sikringskurs/ sikkerhetskurs

Ja

Ja

Klubbutvikling

Kurs:

-          Klubbens styrearbeid i praksis

-          Møteledelse

-          Coaching og kommunikasjon

-          Retorikk

-          Idrettens rammebetingelser

-          Økonomikurs

-          Anleggskurs

-          Konflikthåndtering

-          Lover og regler

-          Foreldrekurs (f. eks Fairplay)

 

Ja

Ja. Det blir utbetalt for 5 deltakere uansett antall.

Klubbutvikling

Prosesser:

-          Start- og oppfølgingsmøter

-          Klubbtiltak

-          Virksomhetsplan

-          Idrettsrådstiltak

 

Nei. Prosesser anses som utenfor definisjonen av kurs iht. forskriften.

Ja. Det blir utbetalt for 5 deltakere uansett antall.

Alle kurs vedr. idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse

Ja

Ja

E-læring

Nei

Nei

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Kursmalen skal vise hvilken undervisningsform som benyttes.