Hvem tildeler VO-midler?

Idrettens Studieforbund (ISF) forvalter støtteordningen.

Idrettens Studiforbund (ISF) må følge Lov om voksenopplæring og forskriften for studieforbund tilhørende Kulturdepartementet.

ISF får hvert år tildelt et beløp fra HK-dir, og må rapportere for all kursvirksomhet som mottar VO-midler.