Er kurs i skolen VO-godkjente?

Flere særforbund og idrettskretser organiserer kurs for elever i videregående skoler eller høyskoler.

Dersom kurset skal gjennomføres for studenter/ elever på høyskole eller i videregående skole, skal du ikke søke om VO-godkjenning.

Dersom kurset er i regi av særforbundet, er for trenere, men gjennomføres i samarbeid med en høygskole/universitet, gir dette post 3-midler til sæforbund.

Dersom kurset er i regi av en høyskole/universitet, og en del av et studieløp, gir ikke dette post 3-midler. Særforbundet kan eventuelt tildele deltakerne kompetanse i IKU i etterkant.

Kursene som skal ha post 3-midler, må inneholde ord som "skole" eller "vgs" i kursnavnet ved kursgjennomføring.