Skal kurslærer/kursleder registreres som deltager på kurset?

Kursarrangør skal i utgangspunktet ikke registrere kurslærer som deltager.

Kurs med færre enn fire deltagere gis ikke VO-midler. Se unntak i forskriften.