Hva er reglene for tilstedeværelse?

For at en deltager skal være tellende for støtte, må vedkommende ha vært til stede i minst ¾ av de timene som gir rett til VO-midler.

Dersom et kurs består av 20 timer, men kun 15 av timene er VO-godkjent, må deltager ha fullført ¾ av de 15 VO-godkjente timene.