Hvorfor er ikke praksis uten lærer VO-godkjent?

Praksis uten lærer faller utenfor tilskuddsordningen.

Både fordi dette kan karakteriseres som selvstudium, men også fordi læringen gjennom praksis ikke faller inn under kursbegrepet slik det er definert i forskriften: som "organisert opplæring". Det er også vanskelig å dokumentere med frammøteliste sortert på dato med minst 4 deltakere på samme sted.