Hvem bør opprette kursmaler?

NIF anbefaler at særforbund oppretter kursmaler for sitt eget og underliggende organisasjonsledd.

Særforbundet oppretter, søker om VO- og Post 3-midler, og gjør malene tilgjengelige for sine underliggende organisasjonsledd.

Øvrige maler som er støtteberettiget, opprettes av NIF eller idrettskretsene. 

Alle organisasjonsledd kan opprette sine egne maler, men det anbefales å bruke eksisterende. 

Les mer om maler i Idrettskurs brukerveiledninger.