Bør jeg lage modulkurs?

Et kurs som består av flere temaer/moduler som gjennomføres over flere dager, og alltid gjennomføres sammen, anbefales det å opprette en modulkurs-mal.

Det er ikke nødvendig å laste opp en frammøteliste med datoer og timetall for å dokumentere kurset for å få VO-midler. Deltakerlisten i Idrettskurs er da god nok dokumentasjon. Timetallet for gjennomført kurs må enten legges inn i hver modul etter at kurset er gjennomført, eller justeres ved å trykke på klokkesymbolet ved kursrapportering.

Se også brukerveiledningen for opprettelse av modulkurs.