Når må idrettskretser bruke malen klubbtiltak?

Idrettskretser bør bruke malene klubbtiltak for ulike klubbtiltak/temakvelder som er aktuelle for idrettslag der innhold kan variere etter idrettslagets behov.

Det kan gjelde temaer som Organisasjons- og ledelsesutviklingsutvikling, Lover og regler, Idrettsanlegg, Økonomi, Rammebetingelser, Barn og Ungdom, Para og Inkludering.

I Idrettskurs finnes flere maler for Klubbtiltak, med ulikt timeantall. Bruk den som passer best til formålet.