Hva skal en kursmal inneholde?

Ifølge forskrift for studieforbund godkjent av Kulturdepartementet skal en studieplan (kursmal) inneholde kursets innhold, læringsmål, målgrupper, kursansvarlig, bruk av læringsressurser, metoder og varighet.

Kursmalen er en basisbeskrivelse for et kurs. Detaljer som tid og sted skal ikke legges inn i malen. Disse opplysningene legges inn når det opprettes et kurs basert på en kursmal.