Kan et særforbund legge inn et internasjonalt kurs og få VO-midler for det?

Nei. Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal stå som arrangør av kurset.