Hvordan skjule gamle kursmaler i Idrettskurs uten at det går utover historikken

Det finnes mange gamle maler som lager visuell støy i Idrettskurs og som kan skape forvirring for dem som skal opprette kurs.

For at disse ikke lenger skal dukke opp i søk når kursarrangør skal opprette kurs, kan de settes som «ugyldige».

Dette må gjøres av NIF Digital Support.

Merk: Vær helt sikker på at malen ikke lenger er i bruk. Når malen merkes "ugyldig" kan den ikke lenger benyttes for å sette opp nye kurs.

Gamle kurs, basert på malen som settes "ugyldig" vil ikke påvirkes.

Send navn og ID (gjerne hele URLen/nettadressen) på malen du ønsker å sette «ugyldig» til NIF Digital Support:

course_id.png

Kontakt NIF Digital Support