Hvilke varigheter gir VO- og post 3-midler?

Varigheter som gir eller ikke gir Post 3- og VO-midler:

Varighet

Forklaring

Gir VO-midler

Gir post-3 midler

Med lærer, praksis

Deltakere (inkludert lærer) øver på praktiske oppgaver med tilsyn eller oppfølging av en lærer, eller praksis i klubb med tilstedeværelse/oppfølging av kurslærer/veileder.

 

Ja, dersom det er minst 4 samtidig på samme sted. Bestemt av forskrift.

Ja

 

Med lærer, teori

Deltaker lytter til en lærer og deltar i samtaler i plenum og gruppe med oppfølging av lærer. Også dersom gruppen er uten lærer en stund på kursstedet.

Ja. Bestemt av forskrift.

Ja

Uten lærer, e-læring:

Deltaker gjennomfører et e-læringskurs uten tilsyn av lærer.

 

Nei. Bestemt av forskrift.

Nei

Uten lærer, praksis*

Dvs. praksisperiode. Deltaker er ute i klubb og gjennomfører sin praksis som er obligatorisk for å få et kurs bestått. Uten kurslærer/veileder til stede.

Nei. Anses som selvstudium og er vanskelig å dokumentere. Bestemt av forskrift.

Ja

Uten lærer, teori

Deltakere har kollokvie uten oppfølging av lærer. Eller de gjør en skriftlig oppgave som må leveres til kursarrangør.  

 

Nei. Siden det anses som selvstudium og er vanskelig å dokumentere. Bestemt av forskrift. Lesing av teori anses som selvstudium

Nei. Siden det er vanskelig å dokumentere og vite hvor mange timer som brukes av den enkelte.  

 

*Lag egen kursmal for den delen av kurset som er praksis i klubb uten lærer.