Hvilke undervisningsformer gir VO- og Post 3-midler?

Undervisningsformer og varighet på kursmaler/studieplaner som gir VO- og Post3-midler.

I Idrettskurs tilbys følgende undervisningsformer

  • Med lærer, teori
  • Med lærer, praksis
  • Uten lærer, elæring 
  • Uten lærer, teori
  • Uten lærer, praksis

 

Med lærer, teori

Deltaker lytter til en lærer og deltar i samtaler i plenum og gruppe med oppfølging av lærer. Også dersom gruppen er uten lærer en stund på kursstedet.

Gir VO-midler, bestemt av Forskrift.

Gir Post3-midler.

 

Med lærer, praksis

Deltakere (inkludert lærer) øver på praktiske oppgaver med tilsyn eller oppfølging av en lærer, eller praksis i et idrettslag med tilstedeværelse av kurslærer/veileder.

Gir ikke VO-midler. Bestemt av Forskrift.

Gir Post3-midler.

 

Uten lærer, elæring

Deltaker gjennomfører et e-læringskurs uten tilsyn av lærer.

Ikke VO-midler, bestemt av Forskrift.

Ikke Post3-midler.

 

Uten lærer, teori

Deltakere har kollokviegrupper uten oppfølging av lærer. Eller de gjør en skriftlig oppgave som må innleveres.

Ikke VO-midler, anses som selvstudium og er vanskelig å dokumentere. Bestemt av Forskrift. 

Ikke Post3-midler.

 

Uten lærer, praksis

En praksisperiode der deltager er ute i idrettslaget og gjennomfører sin obligatoriske praksis for å få en kompetanse.

Ikke VO-midler, anses som selvstudium og er vanskelig å dokumentere minst 4 deltakere samtidig. Bestemt av Forskrift.

Gir Post3-midler*

*Lag egen kursmal for den delen av kurset som er praksis uten lærer.