Hvem skal registrere kurset ved et samarbeid?

Dersom kurs arrangeres ved at ulike forbund samarbeider, hvilket av dem skal registrere kurset og eventuelt motta midler?

Det er i utgangspunktet ikke riktig at ett kurs skal kunne deles i to for at to arrangører skal få hver sine VO-midler. Det mest riktige mtp. VO-midler, ville vært at en kursarrangør registrerte hele kurset. Så kunne heller forbundet som fikk midlene delt disse på de samarbeidende forbundene i etterkant. Men da vil det slå uheldig ut i post 3- fordelingen. Og post 3 utgjør nok en større andel midler.

Vi foreslår derfor at dersom flere forbund organiserer et kurs i samarbeid, kan kurset registreres av de ulike forbundene, med hver sine deltakere. Dersom det enkelte forbund ikke har 4 deltakere eller flere, vil ikke det forbundet få VO-midler, dessverre. Dersom flere enn ett forbund har 4 deltakere eller flere, vil flere forbund få VO-midler for det samme kurset. Det er brudd på VO-reglene. Men vi har ikke et system som klarer å fange opp dette i dag. Vi foreslår at dersom flere forbund har 4 deltakere eller flere for det samme kurset, så må ett av forbundene si fra om dette til NIF Digital support, slik at kun ett av forbundene kan få VO-midler for dette kurset.

Løsningen ved at hvert forbund registrerer sine deltakere vil være riktig når det gjelder post 3- midler. For der får kursarrangør midler for antall deltakertimer. Da vil det totalt sett ikke utgjøre noen forskjell i tildeling selv om kurset deles på flere arrangører.

Det er viktig at hvert forbund registrerer riktig antall deltakere av sine.