Hva er VO-midler?

VO-midler (Voksenopplæringsmidler) er midler som Idrettens Studieforbund (ISF) mottar over statsbudsjettet via direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å være et studieforbund. Mesteparten av midlene gis til kursarrangører for gjennomførte kurs. Resterende går til å administrere ISF.