Hva er post 3-midler?

Post 3-midler er en del av spillemidlene som NIF mottar fra Kulturdepartementet.

En andel av Post 3-midlene går til særforbund for deres arbeid med kurs og kompetanse.