Hva er Idrettens studieforbund?

Idrettens Studieforbund (ISF) er en organisasjon for idrettens kursvirksomhet for voksne.

ISF er underlagt Voksenopplæringsloven og må følge Forskrift for studieforbund for Kulturdepartementet.