Hva er et kurs?

Et kurs er organisert opplæring i et fag eller emne som er begrenset i tid.

Dette er definisjonen av kurs i idrettsorganisasjonen.

 
Kurset: 

  • må føre til en utdannelse, sertifisering, tillatelse eller lisens.
  • har tydelige mål.
  • har en tydelig målgruppe.
  • kan gjentas.
  • gir kursbevis.