Hva telles som en kurstime?

En kurstime er 60 minutter organisert læring. Pause på inntil 15 minutter per time kan inngå. 

For eksempel skal en et kurs som starter 10.00 og slutter 13.00 oppgis som tre tre kurstimer. Deltakerne ta kan pause på inntil 15 minutter per time. 

Et tre timers kurs skal ikke omregnes til fire 45-minutters enheter. 

 

Fra forskriften: Til bokstav b vil departementet presisere at pauser kan aksepteres, men ikke omregning til 45-minutters enheter. For eksempel kan en kursøkt som går over tre timer, innrapporteres som tre kurstimer selv om det er innlagt pauser à inntil 15 minutter per time. Tre timer sammenhengende undervisning kan derimot ikke omregnes til fire 45-minutters enheter.