Skal eksamen telle inn i timetallsberegningen?

Det er en god tommelfingerregel å ikke telle tid brukt til eksamen (det vil si måling av oppnådd læringsutbytte) som en del av kurset.

Samtidig finnes det prøveformer som kan gjennomføres som organisert læring i fellesskap, og som dermed også med rette kan regnes som en del av opplæringen og kurstimene. Dette bør i så fall fremkomme av kursmalen.