Lage egne kursmaler?

Når bør idrettskretsen lage egne kursmaler for sine kurs?

Det anbefales at idrettskretsene benytter maler som allerede ligger i Idrettskurs. Alle fellesmaler laget av NIF, har "NIF mal" i navnet.

Opprett ny mal dersom:

  • behovet ikke dekkes
  • behov for spesifikt innhold for egen idrettskrets
  • ved gjentagende kurs med samme innhold, og mal for Klubbtiltak ikke dekker behovet

Dersom det ikke finnes en mal som dekker behovet, og innholdet i kurset kan være av interesse for flere idrettskretser, be NIF sentralt om å opprette ny mal. Dette pga. tilgangsstyring.