Må man legge inn alle deltagere på prosesser?

For VO-midler må kursarrangør legge inn alle deltakerne.

Dersom det er minst fire deltagere ved hver gjennomføring, vil det gi VO-midler. Kursarrangør får betalt for antall timer og ikke deltagere.

For å få post 3- midler så holder det å legge inn en deltager. Særforbundet får betalt for fem deltagere uansett antall. Særforbundet får det samme om det har f. eks ett kurs med 18 deltagere, eller 6 kurs med 3 deltagere.