Gir prosesser VO-midler?

Nei. Prosesser gir ikke VO-midler. Det er kun kurs som gir VO-midler.

Norges idrettsforbund tildeler Post 3-midler til særforbund for prosesser. For å motta Post 3-midler, kreves minst en deltager i kurset.

Særforbundet får støtte for fem deltagere uansett antall deltagere på kurset.

Særforbundet vil motta det samme i støtte om det har vært arrangert kun ett kurs med 18 deltagere, eller seks kurs med tre deltagere hver gang.