Får kursarrangør bilag til regnskapet for VO-midler?

Idrettens Studieforbund sender ut et generelt tildelingsbrev til kursarrangører og kursansvarlige.

Beløpet som blir utbetalt framkommer ikke av tildelingsbrevet.

Kursarrangør kan sjekke beløpet i nettbanken, der det kommer en melding om hvor betalingen kommer fra, beløp og kurs-id. For eksempel "Idrettens Studieforbund VO-kursId 5395246".

Kursarrangør kan selv skrive ut et bokføringsbilag for alle innbetalinger de får i nettbanken.