Får kursarrangør bilag til regnskapet for VO-midler?

Nei. Idrettens Studieforbund opererer ikke med tildelingsbrev i denne ordningen.

Kursarrangør får en melding i nettbanken om hvor betalingen kommer fra, beløp og kurs-id. For eksempel "Idrettens Studieforbund VO-kursId 5395246".

Kursarrangør kan selv skrive ut et bokføringsbilag for alle innbetalinger de får i nettbanken.