Hvordan beregnes VO-midler?

VO-midler beregnes i Idrettskurs.

Kursarrangør (særforbund, idrettskrets, særkrets, idrettsråd eller idrettslag) kan motta VO-midler for sine avholdte kurs. 

Følgende forutsetninger må være oppfylt:

  • Kursets varighet er over 4 timer
  • Minst 4 deltagere 
  • Minst en deltager er over 14 år

For at en deltager skal være tellende for støtte, må vedkommende ha vært til stede i minst ¾ av de timene som gir rett til VO-midler.

Dersom et kurs består av 20 timer, men kun 15 av timene er VO-godkjent, må deltager ha fullført ¾ av de 15 VO-godkjente timene.

Kursmalen må være VO-godkjent av NIF. 

Idrettens Studieforbund utbetaler VO-midler direkte til kursarrangør.