Hvordan beregnes Post 3-midler?

Særforbundene får midler for antall deltagertimer, altså kursets varighet * antall deltagere.

Jo flere deltagere som fullfører et kurs, desto større blir tildelingen.

Det er kun særforbund som mottar Post 3-midler. Særforbundene får støtte for kurs arrangert i sitt eget eller underliggende organisasjonsledd.