Sjekkliste

Det er mange ting å huske på, både når kurset opprettes og når det skal rapporteres.

Kursansvarlige i særforbund og idrettskretser bør gjennom året sjekke om alt er på plass for å motta VO- og Post 3-midler for sine kurs. 

 

Her finner du en nedlastbar Excel-fil som lister ut alle punktene som bør sjekkes underveis gjennom kursåret.

Regnearket i filen er delt inn i tre seksjoner:

  • maler
  • kursgjennomføring
  • rapportering