VO-midler for digitale kurs- unntak forlenges

Kulturdepartementet har sendt ut informasjon om at unntaket fra krav om fysiske samlinger videreføres til 31.12.2022. Det betyr at kursarrangører vil få voksenopplæringsmidler (VO-midler) for kurs som gjennomføres med elektronisk kommunikasjon ut året.

Kurs gjennomført med elektronisk kommunikasjon forutsetter at deltakerne er pålogget samtidig og kan kommunisere med kurslærer. Digitale kurs kan gjennomføres f. eks via Teams. 

Både fysiske og digitale kurs må må vare i 4 timer eller lenger for å utlse VO-midler.

Departementet påpeker at vi nå går mot en normal situasjon hvor pandemien vil få mindre og mindre effekt og påvirkning av arbeids- og organisasjonslivet. De gjør derfor oppmerksom på at vi ikke ser for oss at det er aktuelt med en ytterligere forlengelse av unntaket etter 1. januar 2023.

Departementet avslutter med at de har til hensikt å starte et arbeid med å se på regelverket for fysiske og digitale kurs, eventuelt hybride kurs. En eventuell endring i forskriften vil sendes på høring i løpet av høsten 2022.

ISF og Voksenopplæringsforbund vil følge dette opp.

Les brevet her.