612.jpg

Unntak i koronatiden

I brev av 15. november 2021 presiserer Kulturdepartementet at unntaket om at heldgitale kurs utløser voksenopplæringsmidler forlenges fram til 30. juni 2022.

I brev av 15. november 2021 presiserer Kulturdepartementet at unntaket om at heldgitale kurs utløser voksenopplæringsmidler forlenges fram til 30. juni 2022.

Det betyr at: 

  • Kursarrangører vil få voksenopplæringsmidler (VO-midler) for kurs som gjennomføres med elektronisk kommunikasjon, forutsatt at deltakerne er pålogget samtidig og kan kommunisere med kurslærer. Digitale kurs kan gjennomføres f. eks via Teams.
  • Et kurs må vare i 4 timer eller lenger for å utlse VO-midler. Dette gjelder for både fysiske og digitale kurs. 
  • KUD oppfordrer studieforbundene til å arrangere kurs med fysiske samlinger der det er praktisk mulig å planlegge innenfor de til enhver tid nasjonale og lokale smittevernregler og anbefalinger.

For idrettsorganisasjonen gjelder følgende:

  • Hvis innholdet og timetall i et kurs ikke endres som følge av å gå fra fysisk til digitalt, kan det brukes eksisterende maler. Kursarrangør må legge inn "digitalt" i kursnavnet ved kursopprettelse.
  • Hvis innhold og timetall i et kurs må endres mye som følge av å gå fra fysisk til digitalt, slik at kurset vurderes som nytt, må det lages nye maler i Idrettskurs. Det må søkes om godkjenning i Idrettskurs på ordinær måte. Et tips er å kopiere eksisterende maler og gjøre nødvendige endringer etter det. Legg inn "digitalt" i kursnavnet. NIF godkjenner maler fortløpende.
  • Dersom et kurs har startet med fysiske samlinger før 24. mars 2020 og må videreføres med elektroniske samlinger, kan eksisterende maler brukes, forutsatt at timetallet blir det samme. 

E-læringskurs 

  • E-læringskurs er fortsatt ikke VO-godkjent. E-læringskurs er nettbaserte kurs som deltaker kan ta når som helst og uten å kommunisere i samtid med andre.

Ppost 3-godkjenning av kurs:

  • Digitale kurs med direkte kommunikasjon og pålogging samtidig er Post 3-godkjent fra første time.
  • E-læringskurs er ikke post 3-godkjent.

Tidligere brev fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet:

Brev fra Kulturdepartementet 14. juni 2021

Brev fra Kulturdepartementet 4. januar 2021

Brev fra Kunnskapsdepartementet 22. juni 2020

Brev fra Kunnskapsdepartementet 8. mai 2020

Brev fra Kunnskapsdepartementet 27. mars 2020


For spørsmål:

Kontakt NIF Digital Support