skoyter4.jpg

Smittevernveileder for kursarrangører

Kunnskapsdepartementet pålegger studieforbund og kursarrangører å kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere.

Kunnskapsdepartementet pålegger studieforbund og kursarrangører å kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere.

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har utarbeidet en smittevernsveileder til studieforbund og kursarrangører. I tillegg har de utarbeidet et forslag til mal for smitteverndokumentasjon. Kursarrangør kan tilpasse denne til sin kursvirksomhet.