trener6.jpg

Kurs definert som arrangement

Ifølge Covid-19-forskriften er et kurs definert som et arrangement. 

13 Definisjon av arrangement: 

c. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet

  • NIF/ISF definerer også kurs som består både av teori og praksis som et arrangement.
  • NIF/ISF sin hovedregel er at voksne kursdeltakere som ikke er i fase 1 må holde 1 meters avstand.
  • Dog kan det finnes unntak i Covid-19-forskriften som kursarrangør får vurdere for segmenter i deres utdanning:

Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

h. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse

  • Kursdeltakere kan delta på kurs som er innenfor sitt fylke/region slik respektive særforbund definerer det. Lokale/regionale helsemyndigheter bør involveres ved usikkerhet, og kommuner vil kunne ha egne restriksjoner.