Gratis undervisningslokaler

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) får ofte spørsmål som dreier seg om bruken av offentlige undervisningslokaler.

VOFO har derfor laget et informasjonsskriv som kursarrangører kan benytte overfor skoler, dersom dere får problemer med å få tilgang til lokaler.

Her ligger også et skriv fra Kunnskapsdepartementet som kan sendes sammen med skrivet fra VOFO.

Rett til gratis bruk av undervisningslokaler - Voksenopplæringsforbundet (vofo.no)