Hockey2.jpg

Forskning om digitale kurs

Nedstengningen av samfunnet som følge av koronapandemien gjorde det umulig å gjennomføre fysiske kurs.

Kartlegging av erfaringer med digitale kurs, Rambøll, 2021

Nedstengningen av samfunnet som følge av koronapandemien gjorde det umulig å gjennomføre fysiske kurs. Flere studieforbund og deres medlemmer valgte å arrangere digitale kurs, som et alternativ til å måtte avlyse kurs. 

Nå er erfaringer med digitale kurs som gjennomføres av eller med støtte fra studieforbundene kartlagt og samlet i rapporten "Kartlegging av erfaringer med digitale kurs".

Et stort flertall av de som har svart opplever at de har lært det de skulle av det digitale kurset. Kursdeltakere og kurslærere er i stor grad fornøyd med digitale kurs, men er uenige i hvorvidt digitale kurs er bedre enn fysiske kurs. Læringsutbyttet påvirkes noe av pedagogiske undervisningsopplegg, og varierer med type kurs og aktivitet. De som har deltatt på teoretiske kurs har i stor grad uendret oppfatning av læringsutbytte i forhold til fysiske kurs, men på praktiske kurs har det vært større variasjon.