Digitale kurs godkjent til 1. juli 2023

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt ut informasjon om at unntaket fra krav om fysiske samlinger videreføres til 1.7.2023. Samtidig sender departementet ut en høring om at unntaket kan gjøres permanent.

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt ut informasjon om at unntaket fra krav om fysiske samlinger videreføres til 1.7.2023. Det betyr at kursarrangører kan tilby fysiske kurs, digitale kurs eller en kombinasjon av disse, og at rene digitale kurs kan gi Voksenopplæringsmidler. Det er fortsatt krav til at alle deltakere og kursledere skal delta samtidig og kan kommunisere med hverandre. 


Kultur- og likestillingsdepartementet vil på bakgrunn av mottatte innspill fra studieforbundene sende på høring et forslag om at unntaket fra forskriftenes regler om krav til fysiske kurs gjøres om til en permanent ordning. Forslaget sendes på høring med høringsfrist 1. mars 2023, og de foreslåtte endringene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2023. Høringen ligger her: www.regjeringen.no/2947948. 

Høringen er åpen for alle. Høringsfristen er 1. mars 2023.