Digitale kurs får VO-midler fra første time

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har endret i forskrift om studieforbund godkjent av KUD. Digitale kurs er likestilt med fysisk kurs, slik at digitale kurs får VO-midler fra første time, i likhet med fysiske kurs. Kursene må fortsatt være fire timer eller lenger for å utløse VO-midler.

Forskriftens § 11 lyder: 

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen skal i studieplanen vise hvilken undervisningsform som benyttes.