Maler i Idrettskurs

Her vises en oversikt over alle kursmalene som NIF har lagt inn i Idrettskurs.

Særforbund må opprette kursmaler som beskriver sine kurs Idrettskurs. NIF anbefaler at det er særforbundene og ikke særkrets eller klubber som registrerer kursmaler i Idrettskurs.

Kurs i Trenerløypa, inkludert etter- og videreutdanningskurs for trenere, må være godkjent av NIF ved rådgivere for trenerutvikling, før særforbund legger inn kursmalen sin. NIF har laget en oversikt over særskilte kursmaler for kurs som idrettskretser og særforbund må bruke når de skal gjennomføre disse kursene. Se under. 

Det er lagt inn hjelpetekster i Idrettskurs for hver av punktene som skal fylles ut. Se brukerveiledninger for Idrettskurs.

Norges idrettsforbund vurderer kursmalene til "Godkjent" eller "Avslått". Dersom malen avslås, gis en begrunnelse slik at særforbund kan korrigere malen og søke på nytt.

 

E-læringskurs i kursmalene

E-læringskurs genererer hverken VO- eller Post 3-midler. Dersom et særforbund har et kurs som har et e-læringskurs innbakt, anbefaler NIF at særforbundet legger inn timetallet for e-læringskursene sine i kursmalen. Velg «Uten lærer, e-læring» under Innstillinger ved opprettelse av ny kursmal. For at deltakerne skal få e-læringskurset inn på sin idretts-CV, må e-læringskurset også legges inn som kompetansedefinisjon.

Dersom NIF har en kursmal som særforbund og idrettskretser holder kurs med grunnlag i, bør denne kursmalen benyttes, og særforbund bør ikke legge inn en egen kursmal for dette. Særforbund kan lage egne kursmaler dersom innholdet avviker i stor grad fra NIF-malen som foreligger.

For å benytte NIFs kursmaler i Idrettskurs, søk etter "NIF mal" eller "NIF ekurs" i søkefunksjonen i Idrettskurs.

NIF-kurs

Navn på kursmal i Idrettskurs

 

Treneløypa

Merknad

Barneidrettstreneren modul 1,2,3,4 og 5 (NIF mal)

Trener 1

5 maler

Barneidrettens verdigrunnlag (NIF ekurs)
Children’s Sports in Norway Fundamental Values (NIF ekurs)

Trener 1

Trenerrollen 1 (NIF ekurs)
The coaching role (NIF ekurs)

Trener 1

Idrett uten skader (NIF ekurs)

Trener 1

Aldersrelatert trening 1 (NIF ekurs)

Trener 1

Paraidrett (NIF ekurs)

Trener 1

Ren Utøver (Antidoping Norge - NIF ekurs)

Trener 1

Tilrettelegging paraidrett (NIF mal)

Trener 1 EVU

Aldersrelatert trening 2 (NIF ekurs)

Trener 2

Idrettens inkluderingskurs (NIF ekurs)

Trener 1/2

Idrettsernæring modul 1 - Sunn Idrett (NIF ekurs)

Trener 2

Spiseforstyrrelser - Sunn Idrett (NIF ekurs)

Trener 2

Idrettsernæring modul 2 - Sunn Idrett (NIF ekurs)

Trener 2/3

Trener 2 - Sunn Idrett - Kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt (NIF mal)

EVU

Trenerkonferanser og trenerseminarer (2 dager - 16 timer) (NIF mal)

EVU

Trenerkonferanser og trenerseminarer (1 dag - 8 timer) (NIF mal)

EVU

Trenerkonferanser og trenerseminar (1/2 dag - 4 timer) (NIF mal)

EVU

Grunnkurs trenerutviklere (NIF mal)

EVU

Kurs for ungdom

 

Lederkurs for ungdom 15-19 år, del 1 (NIF mal)

 

Lederkurs for ungdom 15-19 år, del 2 - oppfølgingssamling (NIF mal)

 

Lederkurs for ungdom 15-26 år arrangement (NIF mal)

 

Aktivitetsleder ungdomsidrett (8 t) (NIF mal)

 

Klubbutvikling; kurs og prosesser

 

Kurs

 

Styreansvar i klubb webkurs (NIF mal)

2 timer

Klubbens styrearbeid i praksis (NIF mal)

 

Klubbens styrearbeid i praksis digitalt kurs (NIF mal)

5 timer

Valgkomiteens ansvar og oppgaver (NIF mal)

2 timer

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (NIF mal)

2 timer

Klubbadmin - Medlemshåndtering (NIF mal)

2 timer

Klubbadmin- Fakturering (NIF mal)

2 timer

KlubbAdmin - Medlemshåndtering og fakturering (NIF mal) (3 timer)

3 timer

Rapporterings- og oppfølgingsverktøy 1, 2, 3 eller 4 timer (NIF mal)

Kurs SA, MI. 4 maler

Årsmøtekurs (NIF mal)

3 timer

Møteledelse (NIF mal)

 

Coaching og kommunikasjon (NIF mal)

 

Retorikk (NIF mal)

 

Økonomikurs (4 t) (NIF mal)

 

Anleggskurs (NIF mal)

 

Konflikthåndtering (NIF mal)

 

Daglig leder samling 4 og 6 timer (NIF mal)

2 maler

Idrettens kurs om inkludering, gruppekurs (NIF-mal)

2 timer

Trygg på Trening kurs (NIF-mal)

2 timer

Prosesser

 

Klubbesøk klubbutvikling (NIF mal)

 

Klubbtiltak 1,2,3 eller 4 timer (NIF mal) *

4 maler

Startmøte organisasjonsutvikling (NIF mal)

 

Oppfølgingsmøte organisasjonsutvikling (NIF mal)

 

Virksomhetsplan del 1, 2 og 3 eller full prosess (NIF mal)

4 maler

Særforbunds- og idrettskrets- og idrettsrådsutvikling

 

Idrettsrådstiltak 1, 2, 3 og 4 timer (NIF mal)

4 maler

Kurslærerkurs klubbens styrearbeid i praksis (NIF mal)

 

Veilederutdanning organisasjons- og ledelsesutvikling (NIF mal)

 

 

*Idrettskretsen gjennomfører ulike klubbtiltak/temakvelder som er aktuelle for idrettslag, og vil variere etter idrettslagets behov. Det kan være temaer som: Organisasjons- og ledelsesutviklingsutvikling, Lover og regler, Idrettsanlegg, Økonomi, Rammebetingelser, Barn og Ungdom, Para og Inkludering.